Mary Jane Lamond
Home
Biography
Discography
Merchandise

CDs
Official Site
MapleMusic Newsletter
  
Sign up to keep informed of MapleMusic happeningsOrain Ghaidhlig (Gaelic Songs of Cape Breton) CD
Track Listing:
Dh’fhalbh Mo Nighean Chruinn, Donn
An Cluinn Thu Leannain?
A Mhnathan A’ Ghlinne Seo
Illean Aigh
Cead Deireannach Nam Beann
A Fhleasgaich Vasail
Puirt Eos Peadair (Joe Peter’s Tunes)
Ho ro Mo Chuid Chuideacho Thu
Gun Chrodh Gun Aighean
Oran a’ Phiognaig
Am Braighe
Nighean Dubh, Nighean Donn

Sorry, this product is currently not available.
$14.99 CDN
approx. USD $10.54
approx. EURO 9.71 €

Now Accepting PayPal
Bookmark and Share Email or Share This